ΔΗΜΌΣΙΑ ΚΤΊΡΙΑ ΓΡΑΦΕΊΩΝ

ΜΕΛΈΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΊΑ ΚΆΝΙΓΓΟΣ – 1Η ΦΆΣΗ

Ένα ψηλό κτίριο με πολλά παράθυρα

Περιγραφή που παράγεται αυτόματα με χαμηλή αξιοπιστία

ΜΕΛΈΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΙΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΚΤΊΡΙΟ ΤΗΣ ΤΑΝΆΓΡΑΣ

Μια εικόνα που περιέχει εξωτερική, κτίριο, πέτρα, μπαλκόνι

Περιγραφή που δημιουργείται αυτόματα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Η/Μ ΓΙΑ ΤΑ ΝΈΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ. Κτίριο γραφείων 5 ορόφων στην Αθήνα.

Αντικείμενο των υπηρεσιών:
Το αντικείμενο των συγκεκριμένων υπηρεσιών περιλαμβάνει
την εκπόνηση των σχεδίων εγκατάστασης Η/Μ,
Μελέτη ενεργειακής απόδοσης και
προτάσεις ενεργειακής απόδοσης.

Τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στο κτίριο του Ταμείου Συντάξεων Δημοσίων Υπαλλήλων στην πλατεία Συντάγματος.